มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์?เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตร?ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ โดยมีปณิธาณในการก่อตั้งเพื่อเป็นคุณประโยชน์แก่การกสิกรรมและการเศรษฐกิจของประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีวิทยาเขตที่เปิดทำการสอนทั้งหมด 4 วิทยาเขตได้แก่ วิทยาเขตบางเขน?วิทยาเขตกำแพงแสน?วิทยาเขตศรีราชา?และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร?ทั้งยังมีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีอีกหนึ่งแห่งด้วย?มีหน่วยงานที่เปิดการสอน 28 คณะ 2 วิทยาลัย และสถาบันสมทบอีก 2 แห่ง มีหลักสูตรที่เปิดทำการสอน 373 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติ 38 หลักสูตร?นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งสถาบันวิจัยขึ้นตามจังหวัดต่าง ๆ หลายแห่งเพื่อดำเนินการวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ

ถ่ายรูปรับปริญญาเกษตร 2557 สำหรับฤดูกาลรับปริญญาเกษตร 2557 ทางมหาวิทยาลัยประกาศวันซ้อม และวันพระราชปริญญาบัตร ในเดือนกรกฎาคม 2557 เหมือนทุกปี

ติดต่อ..(ตลอด 24 ช.ม)

UN FOTO
Tel: 081-646-0018

ถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน (7.30-12.00 หรือ 13.00-17.30)
ถ่ายภาพรับปริญญา เต็มวัน (7.30-17.30)
ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ ** แนะนำให้โทรเข้ามาติดต่อสอบถามหรือคุยกันก่อนครับ รับรองราคาพิเศษจริงๆ ^ ^

รับปริญญา เกษตรศาสตร์ 2557 2558 รับปริญญา เกษตรศาสตร์ 2557 2558 รับปริญญา เกษตรศาสตร์ 2557 2558