รับปริญญา ถ่ายรูป ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายรูปรับปริญญา รับปริญญาลาดกระบัง 2557 รับปริญญา ลาดกระบัง 2557 วันรับปริญญาลาดกระบัง วันรับปริญญาลาดกระบัง 2557

กำหนดวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 2 พ.ย. 2557 วันซ้อมย่อย สถานที่ ลาดกระบัง
วันที่ 8 พ.ย. 2557 ถ่ายภาพหมู่และ Photo day สถานที่ ลาดกระบัง
วันที่ 9 พ.ย. 2557 วันซ้อมย่อย สถานที่ ลาดกระบัง
วันที่ 11 พ.ย. 2557 วันซ้อมใหญ่ สถานที่ ไบเทค
วันที่ 13 พ.ย. 2557 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถานที่ ไบเทค

สอบถามรายละเอียดการ ถ่ายภาพรับปริญญา และคิวช่างภาพรับปริญญา

ติดต่อ..(ตลอด 24 ช.ม)
UN FOTO
Tel: 081-646-0018

ถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน (7.30-12.00 หรือ 13.00-17.30)
ถ่ายภาพรับปริญญา เต็มวัน (7.30-17.30)
ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ ** แนะนำให้โทรเข้ามาติดต่อสอบถามหรือคุยกันก่อนครับ รับรองราคาพิเศษจริงๆ ^ ^

รับปริญญา ถ่ายรูป ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายรูปรับปริญญา รับปริญญาลาดกระบัง 2557 รับปริญญา ลาดกระบัง 2557 วันรับปริญญาลาดกระบัง วันรับปริญญาลาดกระบัง 2557 รับปริญญา ถ่ายรูป ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายรูปรับปริญญา รับปริญญาลาดกระบัง 2557 รับปริญญา ลาดกระบัง 2557 วันรับปริญญาลาดกระบัง วันรับปริญญาลาดกระบัง 2557 รับปริญญา ถ่ายรูป ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายรูปรับปริญญา รับปริญญาลาดกระบัง 2557 รับปริญญา ลาดกระบัง 2557 วันรับปริญญาลาดกระบัง วันรับปริญญาลาดกระบัง 2557 รับปริญญา ถ่ายรูป ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายรูปรับปริญญา รับปริญญาลาดกระบัง 2557 รับปริญญา ลาดกระบัง 2557 วันรับปริญญาลาดกระบัง วันรับปริญญาลาดกระบัง 2557 รับปริญญา ถ่ายรูป ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายรูปรับปริญญา รับปริญญาลาดกระบัง 2557 รับปริญญา ลาดกระบัง 2557 วันรับปริญญาลาดกระบัง วันรับปริญญาลาดกระบัง 2557 รับปริญญา ถ่ายรูป ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายรูปรับปริญญา รับปริญญาลาดกระบัง 2557 รับปริญญา ลาดกระบัง 2557 วันรับปริญญาลาดกระบัง วันรับปริญญาลาดกระบัง 2557 รับปริญญา ถ่ายรูป ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายรูปรับปริญญา รับปริญญาลาดกระบัง 2557 รับปริญญา ลาดกระบัง 2557 วันรับปริญญาลาดกระบัง วันรับปริญญาลาดกระบัง 2557 รับปริญญา ถ่ายรูป ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายรูปรับปริญญา รับปริญญาลาดกระบัง 2557 รับปริญญา ลาดกระบัง 2557 วันรับปริญญาลาดกระบัง วันรับปริญญาลาดกระบัง 2557